Informujemy, że w dniu 24.06.2024 roku o godz. 08:00 zostanie ogłoszony nabór do projektu “Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”.
Nabór prowadzony jest z podziałem na środki dla:
a) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
b) dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Rekrutacja w ramach pierwszego etapu rozpocznie się w dniu 24.06.2024 roku o godzinie 8:00 i zostanie zakończona w dniu 26.06.2024 o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po osiągnięciu 100% alokacji środków puli podstawowej oraz 100% alokacji środków puli rezerwowej, liczonych odrębnie dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Rekrutacja w ramach drugiego etapu zostanie rozpoczęta w dniu 25.06.2024 od godziny 00:00:01 i zostanie zakończona w dniu 28.06.2024 23:59:59, przy czym Przedsiębiorca/Pracodawca ma obowiązek wypełnienia Formularza w terminie dwóch dni kalendarzowych. Termin dwóch dni kalendarzowych jest liczony od godziny 00:00:01 dnia następnego licząc od dnia wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego w ramach pierwszego etapu rekrutacji do godziny 23:59:59 drugiego dnia kalendarzowego. Brak wypełnienia Formularza w tym terminie jest równoznaczny z odstąpieniem od udziału w procesie rekrutacji.

Podstawowa pula środków wynosi: 3 mln zł dofinasowania
w tym:
mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 2,4 mln zł dofinasowania
duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 480 tys. zł dofinansowania

Rezerwowa pula środków wynosi: 600 tys. zł dofinasowania
w tym:
mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa: 480 tys. zł dofinasowania
duże przedsiębiorstwa, inne podmioty: 120 tys. zł dofinasowania